divendres, 19 de febrer de 2010

Monastir de Santa Mearia de Querlt


INTERÈS I VALOR PATRIMONIAL
El principal interès d’aquesta geozona és la possibilitat d’observar en poc
recorregut aspectes importants de l’estructura i sedimentació sintectònica del front
de les unitats meridionals dels Pirineus. En aquesta zona conflueixen tres unitats
tectòniques: la conca de l’Ebre, mantell del Cadí i mantell inferior del Pedraforca.
També es pot observar la disposició sintectònica dels conglomerats de Queralt i
els foraminífers que es troben a la matriu (principalment assilines i nummulits).